Шувууны үүлдрийн нэвтэрхий толь > Галууны үүлдрүүд

Галууны үүлдрүүд

1. Бор галууны ангид хамрах галууны үүлдрүүд

2. Бор галуу болон Хошуу галууны дундаас гаргаж авсан галууны үүлдрүүд

3. Хошуу галууны ангид хамрах галууны үүлдрүүд

Бор галууны ангид хамрах галууны үүлдрүүд


Чех галуу Померан галуу Франкон галуу цоохор цэнхэр
Галууны үүлдрүүдГарал үүсэлАшиглалтӨдний өнгө
Австрийн хээрийн галууАвстримах, өдсаарал, цоохор саарал , цагаан
Алсас галууФранцмах, өдсаарал, цоохор саарал , цагаан
Америк бор шаргал галууАНУ (Америкийн Нэгдсэн Улс)мах, өдбор шаргал + залаатай
Англи эмээлт галууИх Британимах, өдцоохор бор шаргал
Баварын хээрийн галууГерманмах, өдсаарал, цоохор саарал , цагаан
Баруун Английн галууИх Британимах, өдхүйсээрээ өөр өнгөтэй (эр цагаан, эм цоохор саарал) + залаатай
Баск галууИспанимах, өдсаарал
Бенков галууБолгармах, өдцагаан
Бреконы бор шаргал галууИх Британимах, өдбор шаргал
Бурбон галууФранцмах, өдцагаан
Венецийн галууИталимах, өдцоохор саарал
Виштин галууЛитвамах, өдцагаан
Германы өндөг дардаг галууГерманөндөг, мах, өдцагаан
Даавууны галууАНУ (Америкийн Нэгдсэн Улс)мах, өд, хогийн ургамал устгалхүйсээрээ өөр өнгөтэй (эр цагаан, эм цоохор саарал)
Данийн хээрийн галууДанимах, өдсаарал, цоохор саарал
Диаполз галууГерманмах, өдцагаан
Драва галууХорват, Сербимах, өдсаарал, цоохор саарал
Жавакетти галууГүржмах, өдцагаан, цоохор саарал , саарал
Итали галууИталиөндөг, мах, өдцагаан + залаатай
Ландес галууФранцмах, өдсаарал
Лип галууГерманмах, өдцагаан
Ломелина галууИталимах, өдцагаан, цоохор саарал
Лэйнэ галууГерманмах, өдцагаан, цоохор саарал , саарал
Норвегийн цагаан галууНорвегимах, өдцагаан
Норманд галууФранцмах, өдхүйсээрээ өөр өнгөтэй (эр цагаан, эм цоохор саарал) + залаатай
Оланд галууШведмах, өдцоохор саарал
Падан галууИталимах, өдсаарал
Пилгрим галууАНУ (Америкийн Нэгдсэн Улс)мах, өдхүйсээрээ өөр өнгөтэй (эр цагаан, эм цоохор саарал)
Пойтемин галууФранцмах, өдсаарал
Пойту галууФранцмах, өдцагаан
Померан галууГерман, Польшмах, өдсаарал, цоохор саарал , цагаан, бор шаргал
Рен галууГерманөндөг, мах, өдцагаан
Севастопол галууУкрайн, Румын, Унгармах, өд, үржилд орохдолгионтой өд + цагаан, цоохор саарал , бор шаргал,
Скан галууШведмах, өдцоохор саарал
Словак цагаан галууСловакмах, өдцагаан
Смален галууНорвегимах, өдцоохор саарал
Сухови галууСловакмах, өдбор шаргал
Сээл галууГерманмах, өдбор
Твэнт хээрийн галууНидерландмах, өдцоохор саарал
Тул галууОросмах, өд, галууны зодоонсаарал, бор шаргал
Тулуз галууФранцмах, өд, үржилд орохсаарал
Турайн галууФранцмах, өдцагаан
Унгар галууУнгармах, өдцагаан
Фарос галууФарерын арлуудмах, өдцоохор саарал , цоохор цэнхэр
Фламанд галууБелгимах, өдцоохор саарал , цагаан
Франкон галууГерманмах, өдцэнхэр
Чех галууЧехмах, өдцагаан + залаатай
Шэтланд галууИх Британимах, өдхүйсээрээ өөр өнгөтэй (эр цагаан, эм цоохор саарал)
Эмдэн галууГерманмах, өдцагаан
Эмпордо галууИспанимах, өдцагаан, залаатай
Яили галууХятадмах, өдсаарал

Бор галуу болон Хошуу галууны дундаас гаргаж авсан галууны үүлдрүүд

Стайнбачер галуу Колмогор галуу
Галууны үүлдрүүдГарал үүсэлАшиглалтӨдний өнгө
Африк галууМадагаскармахбор, цагаан, бор шаргал, цэнхэр
Колмогор галууОросмах, өдцагаан, цоохор саарал , саарал
Стайнбачер галууГерманмах, өд, галууны зодоонцэнхэр, саарал

Хошуу галууны ангид хамрах галууны үүлдрүүд

Хятад галуу, цагаан Хятад галуу, бор Хятад галуу, бор шаргал
Галууны үүлдрүүдГарал үүсэлАшиглалтӨдний өнгө
Байзи галууХятадөндөг, махцагаан, бор
Ванши цагаан галууХятадмах, өдцагаан
Вуган зэс галууХятадмахбор, цагаан
Вужон галууХятадмах, өдбор
Ганг галууХятадмахбор
Гуанфөн цагаан галууХятадөндөг, мах, өдцагаан
Зедон цагаан галууХятадмах, өдцагаан
Зи галууХятадөндөг, махцагаан
Зижин цагаан галууХятадөндөг, мах, өдцагаан
Ко галууВьетнаммах, өдбор, цагаан
Линшиан цагаан галууХятадмахцагаан
Лянхуа цагаан галууХятадмахцагаан
Маган галууХятадмахбор
Минбэй цагаан галууХятадмах, өдцагаан
Сичуан цагаан галууХятадөндөг, мах, өдцагаан
Тайху галууХятадөндөг, мах, өдцагаан
Фэнчөнг саарал галууХятадөндөг, мах, өдбор
Хуаяан галууХятадөндөг, махцагаан
Хятад галууХятадмах, өдбор, цагаан
Чанл галууХятадмахбор
Шингуа саарал галууХятадөндөг, мах, өдбор
Шитоу галууХятадмах, өдбор
Шупу галууХятадмах, өндөгцагаан, бор
Юнкан саарал галууХятадмахбор
Юужаг галууХятадмахбор
Яан галууХятадмахбор
Янжин галууХятадмахбор шаргал


Ландес галуу Померан галуу Ландес галуу

  Мэйлийн жагсаалтанд бүртгүүлэх

  Таны имэйл:
  Таны улс
  Таны хэл

  Antispam:

  Copyright © Шувууны үүлдрийн нэвтэрхий толь , 2011–2024. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.
  Сайтын бүтэц – Бүх шувууны үүлдрийн жагсаалт
  Сүүлийн үеийн мэдээлэл: 19. Дөрөвдүгээр сар 2024