Encyklopedie plemen drůbeže > Jak objednat

Jak objednat

Pravidla prodeje

Jak objednat

Objednávky na násadová vejce a živá zvířata přijímáme výhradně emailem na: email

Objednávejte pouze ta plemena, která mají uvedenou cenu. Pokud cenu nenajdete, znamená to, že dané plemeno nemáme na prodej a proto ho prosím neobjednávejte. Situace se během roku může měnit, pokud chcete být o změnách informování, zaregistrujte se do mailinglistu na úvodní stránce.

Předobjednávky (rezervace)

Celoročně přijímáme předobjednávky (rezervace) na všechny plemena, která jsou uvedena v ceníku. Z došlých předobjednávek (rezervací) bude vytvořen pořadník, podle kterého budou objednávky vyřizovány.

Do předobjednávky uveďte:

- Vaše jméno a adresu
- emailový a telefonický kontakt
- co objednáváte (násadová vejce, 1-denní zvířata, dospělá zvířata...)
- preferovaný termín odběru

Předobjednávku (rezervaci) vám potvrdíme a zapíšeme Vás do pořadníku. U málo početných plemen v případě velkého zájmu můžete být požádáni o úhradu zálohy, na důkaz vážného zájmu o dané plemeno.

Když budou požadovaná násadová vejce nebo zvířata k dispozici, budeme vás kontaktovat. Pokud do 7 dní nepotvrdíte svůj zájem, mohou být rezervovaná násadová vejce nebo zvířata nabídnuta dalšímu zájemci.

Kupující může svou předobjednávku (rezervaci) kdykoli stornovat. Pokud ztratíte o rezervovaná vajíčka (zvířata) zájem, případně je seženete někde jinde, prosíme vás, abyste vaši rezervaci zrušili.

V případě, že s rezervací byla rovněž uhrazena záloha, je možné rezervaci zrušit jen se souhlasem prodejce. Pak uhrazená záloha nemusí být vrácena. V případě rezervace bez uhrazené zálohy, může být rezervace kdykoli zrušena bez účtování storno poplatku.

Termín dodávky

Násadová vejce jsou odeslána nejpozději 5 dnů po snůšce. Na každém vejci bude uvedeno datum snášky, případně datum sběru. Starší vajíčka budou odeslána pouze po předešlém souhlasu kupujícího.

Vzhledem k tomu, že není možné snášku vajec dopředu přesně naplánovat, poskytnutý termín dodání se považuje pouze za orientační, není závazný. Kupující má právo od závazné objednávky odstoupit pouze v případě překročení plánované doby dodání násadových vajec o více než 2 měsíce. Prodávající může objednávku kdykoli stornovat i bez udání důvodu. Kupující může potvrzenou a uhrazenou objednávku stornovat pouze se souhlasem prodávajícího. Prodávající je přitom oprávněn účtovat storno poplatek. Storno poplatek nebude účtovan a zákazník má nárok na úhradu uhrazených finančních prostředků v plné výši, po odpočítaní případných poplatků účtovaných prodávajícímu třetími stranami za přijetí platby, pouze v případě, že není prodávající schopen dodat násadová vejce v požadovaném termínu nebo po dobu 2 měsíců po tomto termínu. Neuhrazené rezervace a objednávky je možné stornovat bez jakékoliv sankce storno poplatku.

Zaregistrujte se pro zasílaní novinek. Budeme vás informovat o změnách v nabídce a o aktuálních odběrných místech.

Odesílání zásilek

Násadové vejce zasíláme poštou nebo kurýrem do vybraných zemí. Do jiných zemí násadová vejce nezasíláme. Pokud bydlíte v zemi, která není níže uvedena, můžete si vajíčka vyzvednout osobně v Česku nebo na Slovensku.

Seznam zemí, do kterých zasíláme násadová vejce poštou:

Andorra
Belgie
Bulharsko
Česko
Chorvatsko
Dánsko
Estonsko
Faerské ostrovy
Finsko
Francie
Irsko
Island
Itálie
Kypr
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Monako
Německo
Nizozemsko
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Řecko
Rumunsko
San Marino
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Srbsko
Švédsko
Švýcarsko

Posílaní násadových vajec poštou

Násadová vejce jsou starostlivě baleny tak, aby k vám přišly nepoškozená.

Zásilky Českou poštou (Slovenskou poštou) posíláme jako Balík na poštu nebo Balík do ruky. Doporučujeme vybrat zaslaní balíka ako "Balík na poštu", protože balík budete mít připravený už na druhý den ráno na Vámi zvolené poště. Se zásilkou je minimálně manipulováno, a tak se snižuje riziko poškození vajíček při další přepravě a poškození chladem / mrazem.

Poštovné

Poštovné

do 5 kg

do 10 kg

Česko

200 CZK

200 CZK

Slovensko

10 €

10 €

Bulharsko
Maďarsko
Německo
Polsko
Rakousko
Rumunsko

10 €

15 €

Belgie
Chorvatsko
Dánsko
Estonsko
Litva
Lotyšsko
Nizozemsko
Slovinsko

15 €

20 €

Finsko
Francie
Irsko
Itálie
Lucembursko
Portugalsko
Řecko
Španělsko
Švédsko

20 €

30 €

Lichtenštejnsko

25 €

30 €

Kypr

25 €

45 €

Andorra
Faerské ostrovy
Island
Malta
Monako
Norsko
San Marino
Švýcarsko

30 €

Kontakt

Srbsko

70 €

75 €


Jak balíme násadová vejce

Rizika a náhrady

Prodávající zodpovídá za kvalitu násadových vajec do okamžiku osobního předání kupujícímu nebo do okamžiku předání zásilky přepravci, v případě, že zásilka bude doručována přepravní společností. Od tohoto okamžiku přebírá zodpovědnost za násadová vejce kupující. Za služby poskytované třetími stranami (např. přepravné služby) nenese prodejce žádnou zodpovědnost, tyto služby je možné reklamovat výhradně u poskytovatele.

Prodejce nenese žádnu zodpovědnost v případě poškození, ztráty, zničeni zásilky jako za nevhodné zacházení se zásilkou po dobu přepravy (třesení, házení) a nebo nedoručení či úplném zničení zásilky napr. při celní, veterinární nebo jiné kontrole.

Záruky a vrácení zboží

Prodejce se snaží zajistit co nejvyšší oplodněnost násadových vajec, dobrou kvalitu a zdravotní stav chovaných zvířat. Prodejce negarantuje věci, které není schopný ovlivnit, jako například neoplodněnost nebo nízká oplodněnost násadových vajec, vylíhnuté mláďata s vrozenými vadami, pohlaví vylíhnutých jedincův, barevný ráz, charakterové a užitkové vlastnosti zvířat apod.

Odstoupení od objednávky a vrácení zboží

Odstoupení od smlouvy ani vrácení není možné, protože se jedná o předmět rychle podléhající zkáze nebo předmět zhotovený podle zvláštních požadavků zákazníka

Termín násadová vejce neznamená násadová vejce ve smyslu platných právních předpisů. Vejce nejsou určena k výživě zvířat ani lidí.

  Registrace do mailinglistu

  Váš email:
  Vaše země
  Váš rodný jazyk

  Antispam:

  Copyright © Encyklopedie plemen drůbeže, 2011–2024. Kopírování textů a obrázků není dovoleno.
  Mapa webu - seznam všech plemen
  Poslední aktualizace: 19. duben 2024