Encyklopedie plemen drůbeže

12 největších úspěchů za 12 let existence projektu (2011-2020)

Podívejte se na 12 našich největších úspěchů. (kliknutím na barevné značky na mapě zjistíte rok dovozu)

Vše začalo v lednu 2011. Na začátku byla touha několika lidí po kohoutech z Kosova, kteří kokrhají bez přestávky až 1 minutu... Do té doby u nás neznámé plemeno, dnes jedno z nejatraktivnějších a nejběžnějších plemen slepic, které má velmi početnou chovatelskou základnu a není žádný problém sehnat násadová vejce nebo chovná zvířata.

Posilněni tímto úspěchem se přidávali další a další chovatelé a začali jsme dovážet ze zahraničí násadová vejce dalších vzácných plemen drůbeže. Některé odradila vysoká cena, jiné "zkušení" chovatelé organizovaní v celostátním chovatelském svazu, kteří se na pravidelných schůzích jen hašteří, kdo má hezčí zvíře. Ti, co se nenechali odradit měli tu čest jako první chovat desítky atraktivních plemen drůbeže, často velmi vzácných i v krajině původu.

Ačkoliv jsme na začátku neměli žádné velké ambice, jen prostou touhu chovat něco "neokoukané", když se podíváme zpět, zjistíme, že jsme toho dokázali skutečně hodně. Podívejte se na 10 našich největších úspěchů. (kliknutím na barevné značky na mapě zjistíte rok dovozu) Jsou to všechno plemena, která dnes již u nás chová docela dost chovatelů, takže není problém sehnat násadová vejce případně i chovné zvířata bez komplikovaného dovozu ze zahraničí. Ve většině případů se jedná vůbec o první chov u nás či dokonce mimo krajinu vzniku plemena, v dalších případech to byly dovozy násadových vajec pro osvěžení krve u nás chovaných zvířat.

Zaujal vás náš příběh? Chcete být jeho součástí? Přidejte se! Dnes je to tak snadné! Stačí si na těchto stránkách vybrat plemeno, které vás něčím zaujalo. Spolehliví a ověření chovatelé vše zařídí, a vy už jen nasadíte vajíčka do líhně.

Cílem tohoto portálu je propagace a opětovné rozšíření starých, tradičních, zapomenutých, ohrožených nebo málo rozšířených plemen hospodářských zvířat. Postupně zde chceme představit všechna stará plemena.

1.1.2022 - Aktualizace nabídky násadových vajec drůbeže pro rok 2022. V průběhu jara mohou být přidány nabídky na vejce dalších plemen. Zaregistrujte se k odběru novinek pro zasílání aktuálních informací.

Proč právě stará plemena?

Říká se staré, ale dobré. Mnohá stará plemena skrývají cenné geny, které možná dnes ještě úplně nedoceníme, ale v budoucnosti mohou představovat velmi cenný zdroj vlastností, které budou pro přežití lidstva na této planetě rozhodující.

Stará plemena představují tradiční, historicky podložené hodnoty určitého území, zvířata jsou spjata s místní kulturou a sociálními vlivy tohoto území.

Většinou se jedná o populace s jedinci konstitučně tvrdými, mimořádně pevného zdraví, odolnými a nenáročnými na chov.

Existence původních genotypů hospodářských zvířat představuje v některých regionech "krajinotvorný prvek" s příznivými dopady na agroturistiku.

Stará plemena, díky své nenáročnosti, mají velmi dobrý předpoklad pro prosazení se v ekologické produkci potravin.

Proč právě ohrožená plemena?

Protože nejlepší a vlastně jedinou účinnou ochranou zvířat před vyhynutím je jejich chov. Čím víc chovatelů bude chovat ohrožená plemena, tím méně budou degenerovaná a budou méně trpět negativními projevy příbuzenské plemenitby (páření blízkých příbuzných - sourozenců, rodičů s potomky), mezi které patří snížení životaschopnosti, zhoršení exteriérových a užitkových vlastností.

Bohužel, pro zvířata ještě nejsou propracované metody dlouhodobé konzervace (tak jako například pro rostliny, kde můžeme semena rostlin nebo jejich pletiva ve speciálním prostředí uchovávat i několik let až staletí). Proto jedinou možností ochrany ohrožených plemen zvířat je chovat je. Těmito stránkami bychom chtěli zaujmout další chovatele, kteří se k nám rozhodnou přidat a chovat málo početná plemena zvířat.

Proč právě násadová vejce?

Násadová vejce umožňují poměrně jednoduchý transport i na velké vzdálenosti ve srovnání s transportem kuřátek nebo dospělých jedinců. Už od nepaměti lidstvo tímto způsobem šířilo plemena po světě. Přeprava živých zvířat může být pro zvířata stresující i velmi náročná, a při nedodržení vhodných podmínek po dobu přepravy (teplota, přístup k pitné vodě apod.) může skončit pro zvířata i úhynem. Zasílání zvířat (tj. přeprava zvířat bez dohledu chovatele) je ještě méně vhodná a mnohé přepravní společnosti zasílání živých zvířat nepovolují. Proto přeprava či zaslání násadových vajec představuje nejvhodnější způsob na rozšiřování plemen mezi chovateli i na velmi velké vzdálenosti. Umělé líhnutí násadových vajec drůbeže (slepice, husy, kačeny, perličky, křepelky) lidstvo praktikuje už několik tisíciletí, proto jsme dnes schopni dosáhnout při umělém líhnutí velmi vysokou úspěšnost.


Kadaknath Husa lippská Husa tibetskáRegistrace do mailinglistu

Váš email:
Vaše země
Váš rodný jazyk

Antispam:

Copyright © Encyklopedie plemen drůbeže, 2011–2024. Kopírování textů a obrázků není dovoleno.
Mapa webu - seznam všech plemen
Poslední aktualizace: 19. duben 2024