قوشچولوق جینس‌لری‌نین ائنسیکلوپئدیاسی > قازلار > پومئران قاضی

پومئران قاضی

جینسین تصویری

فوتو پومئران قاضی

پومئران قاضی

پومئران قاضی

توک‌لری‌نین رنگی بوز, خال‌لی بوز, آغ, ساری-قهویی

چکی‌سی
ائرکک قاز 8-9 kg
دیشی قاز 7-8 kg

منشأ اؤلکه‌سی آلمانیا, پولشا

یومورتالاما 20-30 یومورتا‌لاری

یومورتانین چکی‌سی 170 g

یومورتانین رنگی آغ

ایستیراده ائدیلمه اتی, للک (قوش توکو)

هالقانین اؤلچوسو
ائرکک قاز 27 mm
دیشی قاز 27 mm

شکیل‌لر (فوتوقالئرئیا)

فوتو پومئران قاضی, خال‌لی بوز, ائرکک قاز
پومئران قاضی, خال‌لی بوز, ائرکک قاز
فوتو پومئران قاضی, خال‌لی بوز, ائرکک قاز
پومئران قاضی, خال‌لی بوز, ائرکک قاز
فوتو پومئران قاضی, خال‌لی بوز, ائرکک قاز
پومئران قاضی, خال‌لی بوز, ائرکک قاز
فوتو پومئران قاضی, خال‌لی بوز, قاز بالاسی
پومئران قاضی, خال‌لی بوز, قاز بالاسی
فوتو پومئران قاضی, خال‌لی بوز, قاز بالاسی
پومئران قاضی, خال‌لی بوز, قاز بالاسی
فوتو پومئران قاضی, خال‌لی بوز, قاز بالاسی
پومئران قاضی, خال‌لی بوز, قاز بالاسی
فوتو پومئران قاضی, خال‌لی بوز, ائرکک قاز
پومئران قاضی, خال‌لی بوز, ائرکک قاز
فوتو پومئران قاضی, خال‌لی بوز, ائرکک قاز
پومئران قاضی, خال‌لی بوز, ائرکک قاز
فوتو پومئران قاضی, خال‌لی بوز, ائرکک قاز
پومئران قاضی, خال‌لی بوز, ائرکک قاز
فوتو پومئران قاضی, خال‌لی بوز, ائرکک قاز
پومئران قاضی, خال‌لی بوز, ائرکک قاز
فوتو پومئران قاضی, خال‌لی بوز, ائرکک قاز
پومئران قاضی, خال‌لی بوز, ائرکک قاز
فوتو پومئران قاضی, خال‌لی بوز, ائرکک قاز
پومئران قاضی, خال‌لی بوز, ائرکک قاز
فوتو پومئران قاضی, خال‌لی بوز, قاز بالاسی
پومئران قاضی, خال‌لی بوز, قاز بالاسی
فوتو پومئران قاضی, خال‌لی بوز, قاز بالاسی
پومئران قاضی, خال‌لی بوز, قاز بالاسی
فوتو پومئران قاضی, خال‌لی بوز, قاز بالاسی
پومئران قاضی, خال‌لی بوز, قاز بالاسی
فوتو پومئران قاضی, خال‌لی بوز, قاز بالاسی - دیشی قاز
پومئران قاضی, خال‌لی بوز, قاز بالاسی - دیشی قاز
فوتو پومئران قاضی, بوز, قاز بالاسی - دیشی قاز
پومئران قاضی, بوز, قاز بالاسی - دیشی قاز
فوتو پومئران قاضی, آغ
پومئران قاضی, آغ
فوتو پومئران قاضی, بوز
پومئران قاضی, بوز
فوتو پومئران قاضی, بوز
پومئران قاضی, بوز


Copyright © قوشچولوق جینس‌لری‌نین ائنسیکلوپئدیاسی, 2011–2017. بوتون حقوق‌لار قورونور
سایتین خریته‌سی – بوتون قوشچولوق جینس‌لرین سیاهی‌سی
سون یئنی‌لنمه 27. مای 2017