قوشچولوق جینس‌لری‌نین ائنسیکلوپئدیاسی > قاز جینس‌لری

قاز جینس‌لری

1. بوز قازدان الده ائدیلمیش قاز جینس‌لری

2. بوز و چین قازلاری‌نین جوتلشمه‌سین‌دن الده ائدیلمیش قاز جینس‌لری

3. چین قازین‌دان الده ائدیلمیش قاز جینس‌لری

بوز قازدان الده ائدیلمیش قاز جینس‌لری


چئخ قاضی پومئران قاضی فرانکون قاضی پارلاق ماوی
قاز جینس‌لریمنشأ اؤلکه‌سیایستیراده ائدیلمهتوک‌لری‌نین رنگی
آلمان قاضیآلمانیایومورتاسی, اتی, للک (قوش توکو)آغ
آمئریکان ساری قازآمئریکا بیرلشمیش شتات‌لاری (آبش)اتی, للک (قوش توکو)ساری-قهویی + ککیل‌لی (پیپیک‌لی)
آوستریا قاضیآوستریااتی, للک (قوش توکو)بوز, خال‌لی بوز, آغ
ائلاند قاضیایسوئچاتی, للک (قوش توکو)خال‌لی بوز
ائلزاسس قاضیفرانسااتی, للک (قوش توکو)بوز, خال‌لی بوز, آغ
ائمدن قاضیآلمانیااتی, للک (قوش توکو)آغ
ائمپوردا قاضیایسپانیااتی, للک (قوش توکو)آغ, ککیل‌لی (پیپیک‌لی)
ایتالیان قاضیایتالیایومورتاسی, اتی, للک (قوش توکو)آغ + ککیل‌لی (پیپیک‌لی)
ایسکونئ قاضیایسوئچاتی, للک (قوش توکو)خال‌لی بوز
ایلی قاضیچیناتی, للک (قوش توکو)بوز
اینگیلیس یهرلی قازبؤیوک بریتانیااتی, للک (قوش توکو)خال‌لی ساری-قهویی
بئنکوو قاضیبولقاریستاناتی, للک (قوش توکو)آغ
باسک قاضیایسپانیااتی, للک (قوش توکو)بوز
باوار قاضیآلمانیااتی, للک (قوش توکو)بوز, خال‌لی بوز, آغ
برئکون ساری قازبؤیوک بریتانیااتی, للک (قوش توکو)ساری-قهویی
بوربون قاضیفرانسااتی, للک (قوش توکو)آغ
توئنتئ قاضینیدئرلانداتی, للک (قوش توکو)خال‌لی بوز
تورئن قاضیفرانسااتی, للک (قوش توکو)آغ
تولا قاضیروسیااتی, للک (قوش توکو), قاز دؤیوشوبوز, ساری-قهویی
تولوزا قاضیفرانسااتی, للک (قوش توکو), قوشچولوقلا مشقول اولماقبوز
جاواخئت قاضیجورجیااتی, للک (قوش توکو)آغ, خال‌لی بوز, بوز
دانیمارکا قاضیدانیمارکااتی, للک (قوش توکو)بوز, خال‌لی بوز
دراو قاضیخورواتیا, سئربیااتی, للک (قوش توکو)بوز, خال‌لی بوز
دیپخولتس قازآلمانیااتی, للک (قوش توکو)آغ
رئین قاضیآلمانیایومورتاسی, اتی, للک (قوش توکو)آغ
سئل قاضیآلمانیااتی, للک (قوش توکو)قهویی (پالیدی، میخیی)
سئواستوپول قاضیاوکراینا, رومینیا, ماجاریستاناتی, للک (قوش توکو), قوشچولوقلا مشقول اولماقبوروق توک‌لو + آغ, خال‌لی بوز, ساری-قهویی,
سلوواک آغ قازسلوواکیااتی, للک (قوش توکو)آغ
سوخوو قاضیسلوواکیااتی, للک (قوش توکو)ساری-قهویی
شئتلاند قاضیبؤیوک بریتانیااتی, للک (قوش توکو)رنگ جینسیت‌دن آسی‌لی‌دیر (آغ ائرکک، خال‌لی بوز دیشی)
فارئر قاضیفارئل آدا‌لاریاتی, للک (قوش توکو)خال‌لی بوز, پارلاق ماوی
فرانکون قاضیآلمانیااتی, للک (قوش توکو)گؤی
فلاماند قاضیبئلچیکااتی, للک (قوش توکو)خال‌لی بوز, آغ
قربی-اینگیلیس قاضیبؤیوک بریتانیااتی, للک (قوش توکو)رنگ جینسیت‌دن آسی‌لی‌دیر (آغ ائرکک، خال‌لی بوز دیشی) + ککیل‌لی (پیپیک‌لی)
لاند قاضیفرانسااتی, للک (قوش توکو)بوز
لاین قاضیآلمانیااتی, للک (قوش توکو)آغ, خال‌لی بوز, بوز
لومئلین قاضیایتالیااتی, للک (قوش توکو)آغ, خال‌لی بوز
لیپ قاضیآلمانیااتی, للک (قوش توکو)آغ
ماجار قاضیماجاریستاناتی, للک (قوش توکو)آغ
نورماند قاضیفرانسااتی, للک (قوش توکو)رنگ جینسیت‌دن آسی‌لی‌دیر (آغ ائرکک، خال‌لی بوز دیشی) + ککیل‌لی (پیپیک‌لی)
نوروئج آغ قازنوروئچاتی, للک (قوش توکو)آغ
نوروئج کیچیک قازنوروئچاتی, للک (قوش توکو)خال‌لی بوز
وئنئسی قاضیایتالیااتی, للک (قوش توکو)خال‌لی بوز
ویشتینئس قاضیلیتوااتی, للک (قوش توکو)آغ
پادووان قاضیایتالیااتی, للک (قوش توکو)بوز
پامبیق قاضیآمئریکا بیرلشمیش شتات‌لاری (آبش)اتی, للک (قوش توکو), آلاق‌لارلا موباریزهرنگ جینسیت‌دن آسی‌لی‌دیر (آغ ائرکک، خال‌لی بوز دیشی)
پواتوس قاضیفرانسااتی, للک (قوش توکو)آغ
پواتوین قاضیفرانسااتی, للک (قوش توکو)بوز
پومئران قاضیآلمانیا, پولشااتی, للک (قوش توکو)بوز, خال‌لی بوز, آغ, ساری-قهویی
پیلیقریم قاضیآمئریکا بیرلشمیش شتات‌لاری (آبش)اتی, للک (قوش توکو)رنگ جینسیت‌دن آسی‌لی‌دیر (آغ ائرکک، خال‌لی بوز دیشی)
چئخ قاضیچئخیااتی, للک (قوش توکو)آغ + ککیل‌لی (پیپیک‌لی)

بوز و چین قازلاری‌نین جوتلشمه‌سین‌دن الده ائدیلمیش قاز جینس‌لری

شتاینباخ قاضی خولموقور قاضی
قاز جینس‌لریمنشأ اؤلکه‌سیایستیراده ائدیلمهتوک‌لری‌نین رنگی
آفریکان قاضیماداقاسکاراتیقهویی (پالیدی، میخیی), آغ, ساری-قهویی, گؤی
خولموقور قاضیروسیااتی, للک (قوش توکو)آغ, خال‌لی بوز, بوز
شتاینباخ قاضیآلمانیااتی, للک (قوش توکو), قاز دؤیوشوگؤی, بوز

چین قازین‌دان الده ائدیلمیش قاز جینس‌لری

چین قاضی, آغ چین قاضی, قهویی (پالیدی، میخیی) چین قاضی, ساری-قهویی
قاز جینس‌لریمنشأ اؤلکه‌سیایستیراده ائدیلمهتوک‌لری‌نین رنگی
اوتسزون قاضیچیناتی, للک (قوش توکو)قهویی (پالیدی، میخیی)
اوقان میس-قیرمیزی قازچیناتیقهویی (پالیدی، میخیی), آغ
بایتسزیس قاضیچینیومورتاسی, اتیآغ, قهویی (پالیدی، میخیی)
تایخوس قاضیچینیومورتاسی, اتی, للک (قوش توکو)آغ
جزین قاضیچینیومورتاسی, اتیآغ
خویان قاضیچینیومورتاسی, اتیآغ
سینقوس بوز قازچینیومورتاسی, اتی, للک (قوش توکو)قهویی (پالیدی، میخیی)
سیوپوس قاضیچیناتی, یومورتاسیآغ, قهویی (پالیدی، میخیی)
سیچوان آغ قازچینیومورتاسی, اتی, للک (قوش توکو)آغ
شیتووس قاضیچیناتی, للک (قوش توکو)قهویی (پالیدی، میخیی)
فنچن بوز قازچینیومورتاسی, اتی, للک (قوش توکو)قهویی (پالیدی، میخیی)
قان قاضیچیناتیقهویی (پالیدی، میخیی)
قوانفن آغ قازچینیومورتاسی, اتی, للک (قوش توکو)آغ
لنخواس آغ قازچیناتیآغ
لینسیان آغ قازچیناتیآغ
ماقان قاضیچیناتیقهویی (پالیدی، میخیی)
مینبی قاضیچیناتی, للک (قوش توکو)آغ
وانسیس آغ قاضیچیناتی, للک (قوش توکو)آغ
چانلس قاضیچیناتیقهویی (پالیدی، میخیی)
چشئدون آغ قازچیناتی, للک (قوش توکو)آغ
چشیسزین آغ قازچینیومورتاسی, اتی, للک (قوش توکو)آغ
چین قاضیچیناتی, للک (قوش توکو)قهویی (پالیدی، میخیی), آغ
کو قازویئتناماتی, للک (قوش توکو)قهویی (پالیدی، میخیی), آغ
یان قاضیچیناتیقهویی (پالیدی، میخیی)
یانجزیان قاضیچیناتیساری-قهویی
یونجزیان قاضیچیناتیقهویی (پالیدی، میخیی)
یونکان بوز قاضیچیناتیقهویی (پالیدی، میخیی)


لاند قاضی پومئران قاضی لاند قاضی

  پوچت سیاهی‌سیندا قئیدیات

  سیزین ائ-پوچتی اونوان:
  اؤلکه‌نیز
  دیلینیز

  Antispam:

  Copyright © قوشچولوق جینس‌لری‌نین ائنسیکلوپئدیاسی, 2011–2024. بوتون حقوق‌لار قورونور
  سایتین خریته‌سی – بوتون قوشچولوق جینس‌لرین سیاهی‌سی
  سون یئنی‌لنمه 19. آپرئل 2024