Гушчулуг ҹинсләринин енсиклопедијасы > Өрдәкләр > Фитнәкар өрдәји

Фитнәкар өрдәји Facebook Twitter LinkedIn

Ҹинсин тәсвири

Фитнәкар өрдәк – чох гәдим ҹинсли өрдәкдир. Бу сәбәбдән, онун мәншәји гејри-мүәјјән олараг галыр. Еһтимал вар ки, бу өрдәк ҹинси Һолландијаја Асијадан ҝәтиздирилиб. Һолландијада вә Британијада бөјүк тәләләрдә вәһши өрдәкләри тутмаг мәгсәди илә истифадә едирдиләр вә онлары, хүсуси олараг, сәсли тәлә јеми үчүн артырырдылар. Индики заманда фитнәкар өрдәк декоратив ҹинс кими истифадә олунур. Онлары сахламаг чох асандыр, лакин бу өрдәкләр чох сәс-күјлүдүрләр. Бу хүсусијјәти нәзәрә алараг, шәхси бағчанызда сакитлијин тәмин олунмасы истәјирсинизсә бу өрдәкләри алмаг мәсләһәт ҝөрүлмүр.

Фитнәкар өрдәји

Түкләринин рәнҝи рәнҝарәнҝ (рәнҝбәрәнҝ) + кәкилли (пипикли)

Чәкиси
јашылбаш 1 kg
өрдәк 0,9 kg

Мәншә өлкәси Асија - Авропа ?

Јумурталама 30-50 јумурталары

Јумуртанын чәкиси 40 g

Јумуртанын рәнҝи ағ

Ыстирадә едилмә гушчулугла мәшгул олмаг

Һалганын өлчүсү
јашылбаш 11 mm
өрдәк 11 mm

Шәкилләр (Фотогалереја)


Почт сијаһысында гејдијјат

Сизин е-почты үнван:
Өлкәниз
Дилиниз

Antispam:

Copyright © Гушчулуг ҹинсләринин енсиклопедијасы, 2011–2024. Бүтүн һүгуглар горунур
Сајтын хәритәси – бүтүн гушчулуг ҹинсләрин сијаһысы
Сон јениләнмә 19. апрел 2024