Гушчулуг ҹинсләринин енсиклопедијасы > Өрдәкләр > Орпингтон өрдәји

Орпингтон өрдәји

Ҹинсин тәсвири

Орпингтон өрдәк ҹинси ХЫХ әсрдә Орпингтондан олан Улијам Кук тәрәфиндән јаранмышдыр. Популјар олан сарымтыл-гәһвәји ләләкли өрдәкләрин јаранмасы үчүн о, кауга, һинд гачаған, ејлсбер вә руан ҹинсләрини гарышдырмышды. Сонра о, мави вә гара ләләкли, еләҹә дә шоколад рәнҝли дөш наһијәсиндә ағ дөшлүк фигурлу өрдәкләри әрсәјә ҝәтирмишди.
фото Орпингтон өрдәји

Орпингтон өрдәји

Ыдхал март-апрел 2017: Биз бу ҹинсләрин инкубатор јумурталарыны мәншә өлкәсиндән идхал едирик. Әҝәр сизә мараглыдырса, бизимлә әлагә сахлајын.

Орпингтон өрдәји

Түкләринин рәнҝи сары, гәһвәји (палыды, михәји)

Чәкиси
јашылбаш 2,2-3,4 kg
өрдәк 2,2-3,2 kg

Мәншә өлкәси Бөјүк Британија

Јумурталама 220 јумурталары

Јумуртанын чәкиси 65 g

Јумуртанын рәнҝи ағ

Ыстирадә едилмә јумуртасы, әти

Һалганын өлчүсү
јашылбаш 16 mm
өрдәк 16 mm

Сатыш үчүн тәклиф едилир

Орпингтон өрдәјимарт–мајијун–сентјабр
1 инкубатор јумуртасы8 €мөвҹүд дејил
өрдәк баласымөвҹүд дејилмөвҹүд дејил
јашылбашмөвҹүд дејилмөвҹүд дејил
өрдәкмөвҹүд дејилмөвҹүд дејил
һејвандарлыг ҹүтү 1,1мөвҹүд дејилмөвҹүд дејил
һејвандарлыг триосу 1,2мөвҹүд дејилмөвҹүд дејил

Сифариш етмәк

Шәкилләр (Фотогалереја)

фото Орпингтон өрдәји, јашылбаш
Орпингтон өрдәји, јашылбаш
фото Орпингтон өрдәји, өрдәк
Орпингтон өрдәји, өрдәк

Почт сијаһысында гејдијјат

Сизин е-почты үнван:
Өлкәниз
Дилиниз


Copyright © Гушчулуг ҹинсләринин енсиклопедијасы, 2011–2018. Бүтүн һүгуглар горунур
Сајтын хәритәси – бүтүн гушчулуг ҹинсләрин сијаһысы
Сон јениләнмә 04. јанвар 2018