Гушчулуг ҹинсләринин енсиклопедијасы > Тојуглар > Исвеч гара тојуғу

Исвеч гара тојуғу

Ҹинсин тәсвири

Ишвеч гара тојуг XVII әсрин биринҹи јарысында дәнизчиләр тәрәфиндән Мозамбикдән Норвеҹә вә сонра Исвечә ҝәтиздирилмишдир. О, јерли тојуг ҹинсләри илә ҹүтләшдирилмиш вә ағыр иглим шәраитинә ујғунлашдырылмышдыр. Бу ҝүн о, ајры ҹинс кими гәбул олунур. Бу тојуг диҝәр гара ҹинсли тојуглардан (Ајам Чәмани, Кадакнат вә с. ) фәргләнир. Ишвечдән вә Норвеҹдән кәнарда чох надир һалларда артырылыр.
фото Исвеч гара тојуғу

Исвеч гара тојуғу

Ыдхал мај-ијун 2018: Биз бу ҹинсләрин инкубатор јумурталарыны мәншә өлкәсиндән идхал едирик. Әҝәр сизә мараглыдырса, бизимлә әлагә сахлајын.

Исвеч гара тојуғу

Түкләринин рәнҝи гара

Чәкиси
хоруз 1,5-2 kg
тојуг 1-1,5 kg

Мәншә өлкәси Исвеч

Јумурталама 140 јумурталары

Јумуртанын чәкиси 40-45 g

Јумуртанын рәнҝи крем рәнҝли (ачыг сары)

Ыстирадә едилмә јумуртасы

Һалганын өлчүсү
хоруз 18 mm
тојуг 16 mm

Сатыш үчүн тәклиф едилир

Исвеч гара тојуғумарт–мајијун–сентјабр
1 инкубатор јумуртасы20 €мөвҹүд дејил
ҹүҹәмөвҹүд дејилмөвҹүд дејил
хорузмөвҹүд дејилмөвҹүд дејил
тојугмөвҹүд дејилмөвҹүд дејил
һејвандарлыг ҹүтү 1,1мөвҹүд дејилмөвҹүд дејил
һејвандарлыг триосу 1,2мөвҹүд дејилмөвҹүд дејил

Сифариш етмәк

Шәкилләр (Фотогалереја)

фото Исвеч гара тојуғу. һејвандарлыг ҹүтү 1,1
Исвеч гара тојуғу. һејвандарлыг ҹүтү 1,1
фото Исвеч гара тојуғу. ҹүҹә
Исвеч гара тојуғу. ҹүҹә
фото Исвеч гара тојуғу. јумуртасы
Исвеч гара тојуғу. јумуртасы
фото Исвеч гара тојуғу. јумуртасы
Исвеч гара тојуғу. јумуртасы

Почт сијаһысында гејдијјат

Сизин е-почты үнван:
Өлкәниз
Дилиниз

Antispam:Copyright © Гушчулуг ҹинсләринин енсиклопедијасы, 2011–2018. Бүтүн һүгуглар горунур
Сајтын хәритәси – бүтүн гушчулуг ҹинсләрин сијаһысы
Сон јениләнмә 20. ијун 2018