Гушчулуг ҹинсләринин енсиклопедијасы > Газ ҹинсләри

Газ ҹинсләри

1. Боз газдан әлдә едилмиш газ ҹинсләри

2. Боз ве чин газларынын ҹүтләшмәсиндән әлдә едилмиш газ ҹинсләри

3. Чин газындан әлдә едилмиш газ ҹинсләри

Боз газдан әлдә едилмиш газ ҹинсләри


Чех газы Померан газы Франкон газы парлаг мави
Газ ҹинсләриМәншә өлкәсиЫстирадә едилмәТүкләринин рәнҝи
Австрија газыАвстријаәти, ләләк (гуш түкү)боз, халлы боз, ағ
Алман газыАлманијајумуртасы, әти, ләләк (гуш түкү)ағ
Американ сары газАмерика Бирләшмиш Штатлары (АБШ)әти, ләләк (гуш түкү)сары-гәһвәји + кәкилли (пипикли)
Бавар газыАлманијаәти, ләләк (гуш түкү)боз, халлы боз, ағ
Баск газыИспанијаәти, ләләк (гуш түкү)боз
Бенков газыБолгарыстанәти, ләләк (гуш түкү)ағ
Брекон сары газБөјүк Британијаәти, ләләк (гуш түкү)сары-гәһвәји
Бурбон газыФрансаәти, ләләк (гуш түкү)ағ
Венеси газыИталијаәти, ләләк (гуш түкү)халлы боз
Виштинес газыЛитваәти, ләләк (гуш түкү)ағ
Гәрби-инҝилис газыБөјүк Британијаәти, ләләк (гуш түкү)рәнҝ ҹинсијјәтдән асылыдыр (ағ еркәк, халлы боз диши) + кәкилли (пипикли)
Данимарка газыДанимаркаәти, ләләк (гуш түкү)боз, халлы боз
Дипхолтс газАлманијаәти, ләләк (гуш түкү)ағ
Драв газыХорватија, Сербиаәти, ләләк (гуш түкү)боз, халлы боз
Еланд газыИсвечәти, ләләк (гуш түкү)халлы боз
Елзасс газыФрансаәти, ләләк (гуш түкү)боз, халлы боз, ағ
Емдән газыАлманијаәти, ләләк (гуш түкү)ағ
Емпорда газыИспанијаәти, ләләк (гуш түкү)ағ, кәкилли (пипикли)
Или газыЧинәти, ләләк (гуш түкү)боз
Инҝилис јәһәрли газБөјүк Британијаәти, ләләк (гуш түкү)халлы сары-гәһвәји
Италјан газыИталијајумуртасы, әти, ләләк (гуш түкү)ағ + кәкилли (пипикли)
Ланд газыФрансаәти, ләләк (гуш түкү)боз
Лајн газыАлманијаәти, ләләк (гуш түкү)ағ, халлы боз, боз
Лип газыАлманијаәти, ләләк (гуш түкү)ағ
Ломелин газыИталијаәти, ләләк (гуш түкү)ағ, халлы боз
Маҹар газыМаҹарыстанәти, ләләк (гуш түкү)ағ
Норвеҹ ағ газНорвечәти, ләләк (гуш түкү)ағ
Норвеҹ кичик газНорвечәти, ләләк (гуш түкү)халлы боз
Норманд газыФрансаәти, ләләк (гуш түкү)рәнҝ ҹинсијјәтдән асылыдыр (ағ еркәк, халлы боз диши) + кәкилли (пипикли)
Падован газыИталијаәти, ләләк (гуш түкү)боз
Памбыг газыАмерика Бирләшмиш Штатлары (АБШ)әти, ләләк (гуш түкү), алагларла мүбаризәрәнҝ ҹинсијјәтдән асылыдыр (ағ еркәк, халлы боз диши)
Пилигрим газыАмерика Бирләшмиш Штатлары (АБШ)әти, ләләк (гуш түкү)рәнҝ ҹинсијјәтдән асылыдыр (ағ еркәк, халлы боз диши)
Померан газыАлманија, Полшаәти, ләләк (гуш түкү)боз, халлы боз, ағ, сары-гәһвәји
Пуатвин газыФрансаәти, ләләк (гуш түкү)боз
Пуатус газыФрансаәти, ләләк (гуш түкү)ағ
Рејн газыАлманијајумуртасы, әти, ләләк (гуш түкү)ағ
Севастопол газыУкрајна, Руминија, Маҹарыстанәти, ләләк (гуш түкү), гушчулугла мәшгул олмагбуруг түклү + ағ, халлы боз, сары-гәһвәји,
Сел газыАлманијаәти, ләләк (гуш түкү)гәһвәји (палыды, михәји)
Сконе газыИсвечәти, ләләк (гуш түкү)халлы боз
Словак ағ газСловакијаәти, ләләк (гуш түкү)ағ
Сухов газыСловакијаәти, ләләк (гуш түкү)сары-гәһвәји
Твенте газыНидерландәти, ләләк (гуш түкү)халлы боз
Тула газыРусијаәти, ләләк (гуш түкү), газ дөјүшүбоз, сары-гәһвәји
Тулуза газыФрансаәти, ләләк (гуш түкү), гушчулугла мәшгул олмагбоз
Турен газыФрансаәти, ләләк (гуш түкү)ағ
Фарер газыФарел адаларыәти, ләләк (гуш түкү)халлы боз, парлаг мави
Фламанд газыБелчикаәти, ләләк (гуш түкү)халлы боз, ағ
Франкон газыАлманијаәти, ләләк (гуш түкү)ҝөј
Чех газыЧехијаәти, ләләк (гуш түкү)ағ + кәкилли (пипикли)
Шетланд газыБөјүк Британијаәти, ләләк (гуш түкү)рәнҝ ҹинсијјәтдән асылыдыр (ағ еркәк, халлы боз диши)
Ҹавахет газыҸорҹијаәти, ләләк (гуш түкү)ағ, халлы боз, боз

Боз ве чин газларынын ҹүтләшмәсиндән әлдә едилмиш газ ҹинсләри

Штајнбах газы Холмогор газы
Газ ҹинсләриМәншә өлкәсиЫстирадә едилмәТүкләринин рәнҝи
Африкан газыМадагаскарәтигәһвәји (палыды, михәји), ағ, сары-гәһвәји, ҝөј
Холмогор газыРусијаәти, ләләк (гуш түкү)ағ, халлы боз, боз
Штајнбах газыАлманијаәти, ләләк (гуш түкү), газ дөјүшүҝөј, боз

Чин газындан әлдә едилмиш газ ҹинсләри

Чин газы, ағ Чин газы, гәһвәји (палыды, михәји) Чин газы, сары-гәһвәји
Газ ҹинсләриМәншә өлкәсиЫстирадә едилмәТүкләринин рәнҝи
Бајтсзыс газыЧинјумуртасы, әтиағ, гәһвәји (палыды, михәји)
Вансис ағ газыЧинәти, ләләк (гуш түкү)ағ
Ган газыЧинәтигәһвәји (палыды, михәји)
Гуанфән ағ газЧинјумуртасы, әти, ләләк (гуш түкү)ағ
Ко газВјетнамәти, ләләк (гуш түкү)гәһвәји (палыды, михәји), ағ
Линсјан ағ газЧинәтиағ
Ләнхуас ағ газЧинәтиағ
Маган газыЧинәтигәһвәји (палыды, михәји)
Минбәј газыЧинәти, ләләк (гуш түкү)ағ
Сингос боз газЧинјумуртасы, әти, ләләк (гуш түкү)гәһвәји (палыды, михәји)
Сычуан ағ газЧинјумуртасы, әти, ләләк (гуш түкү)ағ
Сјупус газыЧинәти, јумуртасыағ, гәһвәји (палыды, михәји)
Тајхус газыЧинјумуртасы, әти, ләләк (гуш түкү)ағ
Уган мис-гырмызы газЧинәтигәһвәји (палыды, михәји), ағ
Утсзун газыЧинәти, ләләк (гуш түкү)гәһвәји (палыды, михәји)
Фәнчән боз газЧинјумуртасы, әти, ләләк (гуш түкү)гәһвәји (палыды, михәји)
Хојан газыЧинјумуртасы, әтиағ
Чанләс газыЧинәтигәһвәји (палыды, михәји)
Чин газыЧинәти, ләләк (гуш түкү)гәһвәји (палыды, михәји), ағ
Чшедун ағ газЧинәти, ләләк (гуш түкү)ағ
Чшисзин ағ газЧинјумуртасы, әти, ләләк (гуш түкү)ағ
Шитоус газыЧинәти, ләләк (гуш түкү)гәһвәји (палыды, михәји)
Јан газыЧинәтигәһвәји (палыды, михәји)
Јанҹзјан газыЧинәтисары-гәһвәји
Јункан боз газыЧинәтигәһвәји (палыды, михәји)
Јунҹзјан газыЧинәтигәһвәји (палыды, михәји)
Ҹзин газыЧинјумуртасы, әтиағ


Ланд газы Померан газы Ланд газы

  Почт сијаһысында гејдијјат

  Сизин е-почты үнван:
  Өлкәниз
  Дилиниз

  Antispam:

  Copyright © Гушчулуг ҹинсләринин енсиклопедијасы, 2011–2023. Бүтүн һүгуглар горунур
  Сајтын хәритәси – бүтүн гушчулуг ҹинсләрин сијаһысы
  Сон јениләнмә 20. нојабр 2022