Гушчулуг ҹинсләринин енсиклопедијасы > Тојуглар > Брама тојуғу

Брама тојуғу

Ҹинсин тәсвири

фото Брама тојуғу

Брама тојуғу

Ыдхал март-апрел 2017: Биз бу ҹинсләрин инкубатор јумурталарыны мәншә өлкәсиндән идхал едирик. Әҝәр сизә мараглыдырса, бизимлә әлагә сахлајын.

Брама тојуғу

Түкләринин рәнҝи рәнҝарәнҝ (рәнҝбәрәнҝ)

Чәкиси
хоруз 4,5-5 kg
тојуг 3,7-4,5 kg

Мәншә өлкәси Һиндистан, Чин

Јумурталама 120-140 јумурталары

Јумуртанын чәкиси 55 g

Јумуртанын рәнҝи крем рәнҝли (ачыг сары)

Ыстирадә едилмә әти, гушчулугла мәшгул олмаг

Һалганын өлчүсү
хоруз 27 mm
тојуг 24 mm

Сатыш үчүн тәклиф едилир

Брама тојуғумарт–мајијун–сентјабр
1 инкубатор јумуртасы6 €мөвҹүд дејил
ҹүҹәмөвҹүд дејилмөвҹүд дејил
хорузмөвҹүд дејилмөвҹүд дејил
тојугмөвҹүд дејилмөвҹүд дејил
һејвандарлыг ҹүтү 1,1мөвҹүд дејилмөвҹүд дејил
һејвандарлыг триосу 1,2мөвҹүд дејилмөвҹүд дејил

Сифариш етмәк

Шәкилләр (Фотогалереја)

фото Брама тојуғу, гара
Брама тојуғу, гара
фото Брама тојуғу, гара
Брама тојуғу, гара
фото Брама тојуғу, гара
Брама тојуғу, гара
фото Брама тојуғу, гара
Брама тојуғу, гара
фото Брама тојуғу, гара
Брама тојуғу, гара
фото Брама тојуғу, хоруз
Брама тојуғу, хоруз
фото Брама тојуғу, хоруз
Брама тојуғу, хоруз
фото Брама тојуғу, тојуг
Брама тојуғу, тојуг
фото Брама тојуғу, тојуг
Брама тојуғу, тојуг
фото Брама тојуғу, тојуг
Брама тојуғу, тојуг
фото Брама тојуғу, тојуг
Брама тојуғу, тојуг
фото Брама тојуғу, хоруз
Брама тојуғу, хоруз
фото Брама тојуғу, хоруз
Брама тојуғу, хоруз
фото Брама тојуғу, тојуг
Брама тојуғу, тојуг
фото Брама тојуғу, тојуг
Брама тојуғу, тојуг
фото Брама тојуғу, хоруз
Брама тојуғу, хоруз
фото Брама тојуғу, тојуг
Брама тојуғу, тојуг
фото Брама тојуғу, ҹүҹә
Брама тојуғу, ҹүҹә
фото Брама тојуғу, ҹүҹә
Брама тојуғу, ҹүҹә
фото Брама тојуғу, ҹүҹә
Брама тојуғу, ҹүҹә
фото Брама тојуғу, ҹүҹә
Брама тојуғу, ҹүҹә
фото Брама тојуғу, ҹүҹә
Брама тојуғу, ҹүҹә

Почт сијаһысында гејдијјат

Сизин е-почты үнван:
Өлкәниз
Дилиниз


Copyright © Гушчулуг ҹинсләринин енсиклопедијасы, 2011–2018. Бүтүн һүгуглар горунур
Сајтын хәритәси – бүтүн гушчулуг ҹинсләрин сијаһысы
Сон јениләнмә 04. јанвар 2018